22.-24. april 2016: «Det usynlige mennesket i oss» (Kurs)

Med Kathrin Studer-Senn og Hans Rudolf Studer. Å ha en forståelse for det usynlige mennesket i oss, er viktig for å kunne utvikle en dypere erkjennelse av oss selv. Påmeldingsfrist 18. april.

Tavletegning av Rudolf Steiner, 11. februar 1923, Dornach.

Fullstendig program (PDF-fil)

Artikkel: Det usynlige mennesket i oss. Hvem er det? Hvor kommer det fra?

 

Kurset henvender seg til lærere og helsepedagoger, eurytmister, terapeuter og leger og andre interesserte.

Kathrin Studer-Senn har utgitt en bok som er oversatt til dansk, «Det usynlige menneske i os – studier og øvelser».

Sted: Josefines gt 12 og Oscars gt 10.

Påmelding til Ellen Spørck Gabriel: 976 02 114 eller ellen.s.gabriel@remove-this.gmail.remove-this.com

 

Arrangører:

  • Antroposofisk Selskap i Norge
  • Høyskolekretsen for medisin, terapi og landbruk
  • Norske Legers Forening for Antroposofisk Medisin (NLFAM)
  • Eurytmistforbundet

 

 

 

Arkiv

Å følge bevissthetens vandringer

Kommunikasjonsstykke er tittelen på Hilmar Fredriksens kunstobjekt på forsiden av tidsskriftet Mennesket.Verket er del av en performance: En mann skyver en vogn på hjul foran seg. Han bærer speilglassbriller som bare reflekterer omgivelsene, og vognen ligner en stol eller en kiste, som er formet etter menneskets kropp.

Les mer

Hilmar Fredriksen: Om Kartoteket

Da jeg studerte ved Kunstakademiet i Düsseldorf, begynte jeg å gå ut og sette meg alene på en av kaféene og tegne i en liten skissebok.

Les mer

Mennesket i pedagogikken

«Og dette var hemmeligheten ved hans kolossale nærvær i timene, ved den merkelige intensiteten i den måten han var tilstede på: han hadde hele sitt liv med seg i alt han sa og gjorde.» – Jens Bjørneboe

Les mer