Ansvaret for jordens fremtid er vårt

Artur Granstedt, forsker ved det Biodynamiska Forskningsinstitutet i Järna (S), legger frem oppsiktsvekkende funn om kretsløpjordbrukets store betydning for miljø og klima.

Artur Granstedt

«Ingen kan undgå allvaret i den hotbild som i dag vilar över mänskligheten vad gäller jordens framtid, vad gäller miljön och hur vi förvaltar jordens naturresurser samt också den ekonomiska kris som därav kan förväntas bli än större än den som just nu pågår. Just därför är det också viktigt att lyfta fram de stora möjligheter vi har i vår hand tack vare Rudolf Steiners lantbruksimpuls och som lett fram till biodynamisk odling», skriver Artur Granstedt i innledningen til sin artikkel «Vårt ansvar för jordens framtid».

> Artur Granstedt: «Vårt ansvar för jordens framtid» (pdf)

 

 

 

 

 

 

Arkiv

Mennesket i pedagogikken

«Og dette var hemmeligheten ved hans kolossale nærvær i timene, ved den merkelige intensiteten i den måten han var tilstede på: han hadde hele sitt liv med seg i alt han sa og gjorde.» – Jens Bjørneboe

Les mer

Goetheanum Weltweit nr 9/18

Artikler og informasjon fra "verden over"

Les mer

Forholdet mellom filosofi og åndsforskning hos Rudolf Steiner

Denne artikkelen er en gjengivelse av Hjalmar Hegges manuskript til hans prøveforelesning for den

filosofiske doktorgrad (8.4.1988) over oppgitt emne: "Rudolf Steiner som tenker og mystagog ("seer").

Muligheten og nødvendigheten av en grenseoppgang."

 

Les mer