Oppmerksomhet og hengivelse.

Finn Johnsen presenterer Kuhlewinds bok

Boken om oppmerksomhet og hengivelse av Kuhlewind er blitt oversatt til norsk av Finn Johnsen. Mange antroposofer har studert denne interessante fremstilling tidligere. Nå finnes den på Dynamisk forlag på Norsk.

Arkiv

Mennesket i pedagogikken

«Og dette var hemmeligheten ved hans kolossale nærvær i timene, ved den merkelige intensiteten i den måten han var tilstede på: han hadde hele sitt liv med seg i alt han sa og gjorde.» – Jens Bjørneboe

Les mer

Goetheanum Weltweit nr 9/18

Artikler og informasjon fra "verden over"

Les mer

Forholdet mellom filosofi og åndsforskning hos Rudolf Steiner

Denne artikkelen er en gjengivelse av Hjalmar Hegges manuskript til hans prøveforelesning for den

filosofiske doktorgrad (8.4.1988) over oppgitt emne: "Rudolf Steiner som tenker og mystagog ("seer").

Muligheten og nødvendigheten av en grenseoppgang."

 

Les mer