Antroposofien underkjent som sosial bevegelse

Morgenbladet belyser antroposofien i flere oppslag: «En mulig overskrift på en artikkel om steinerbevegelsens hundre år i Norge kunne vært ?Antroposofiens fyrtårn i Europa?», foreslår litteraturviter Tore Rem.

Cato Schiøtz på post

«Det er for tidlig å avskrive den antroposofiske bevegelsen i Norge som en sekt uten samfunnsendrende kraft» skriver sosiolog Margunn Bjørnholt i Morgenbladet 2. januar i en kommentar til Rune Slagstads innlegg under 100-årsmarkeringen for det antroposofiske arbeidet i Norge:

> Underkjent som sosial bevegelse

19. desember 2008 intervjuet Morgenbladet idehistoriker Jan-Erik Ebbestad Hansen, litteraturviter Tore Rem (som arbeider på en større Jens Bjørnboe-biografi), kulturhistoriker Anne-Mette Stabel, journalist og forfatter Peter Normann Waage o.a. om antroposofiens posisjon i norsk kulturliv gjennom 100 år: 

> Hundre års tosomhet

I en større artikkel 30. januar («Sin egen far, så å si») skriver Tore Rem: «I antroposofien fant Jens Bjørneboe et sted hvor han kunne unnslippe sin bakgrunn og bli seg selv»:

> Sin egen far, så å si

I Morgenbladet kan man også lese hva «steinerbarna» Joseph Lillo-Stenberg (29), Kristoffer Metcalfe (30) og svenske Lukas Nieriker (30) sier:

> Steinerbarna med egne ord 

 

 

 

Arkiv