«Antroposofien underkjent som sosial bevegelse»

Morgenbladet belyser antroposofien i flere oppslag: «En mulig overskrift på en artikkel om steinerbevegelsens hundre år i Norge kunne vært ?Antroposofiens fyrtårn i Europa?», foreslår litteraturviter Tore Rem.

Cato Schiøtz på post

«Det er for tidlig å avskrive den antroposofiske bevegelsen i Norge som en sekt uten samfunnsendrende kraft» skriver sosiolog Margunn Bjørnholt i Morgenbladet 2. januar i en kommentar til Rune Slagstads innlegg under 100-årsmarkeringen for det antroposofiske arbeidet i Norge:

> Underkjent som sosial bevegelse

19. desember 2008 intervjuet Morgenbladet idehistoriker Jan-Erik Ebbestad Hansen, litteraturviter Tore Rem (som arbeider på en større Jens Bjørnboe-biografi), kulturhistoriker Anne-Mette Stabel, journalist og forfatter Peter Normann Waage o.a. om antroposofiens posisjon i norsk kulturliv gjennom 100 år: 

> Hundre års tosomhet

I en større artikkel 30. januar («Sin egen far, så å si») skriver Tore Rem: «I antroposofien fant Jens Bjørneboe et sted hvor han kunne unnslippe sin bakgrunn og bli seg selv»:

> Sin egen far, så å si

I Morgenbladet kan man også lese hva «steinerbarna» Joseph Lillo-Stenberg (29), Kristoffer Metcalfe (30) og svenske Lukas Nieriker (30) sier:

> Steinerbarna med egne ord 

 

 

 

Arkiv

Mennesket i pedagogikken

«Og dette var hemmeligheten ved hans kolossale nærvær i timene, ved den merkelige intensiteten i den måten han var tilstede på: han hadde hele sitt liv med seg i alt han sa og gjorde.» – Jens Bjørneboe

Les mer

Goetheanum Weltweit nr 9/18

Artikler og informasjon fra "verden over"

Les mer

Forholdet mellom filosofi og åndsforskning hos Rudolf Steiner

Denne artikkelen er en gjengivelse av Hjalmar Hegges manuskript til hans prøveforelesning for den

filosofiske doktorgrad (8.4.1988) over oppgitt emne: "Rudolf Steiner som tenker og mystagog ("seer").

Muligheten og nødvendigheten av en grenseoppgang."

 

Les mer