Kistendommens syv innvielsestrinn

Kristendom og meditasjon er temaet for et seminar med Trygve-Olaf Lindvig i Terapeutikum Natura, Storgt. 89, Lillehammer, 3. mars kl 11-18.

Kristendommens syv innvielsestrinn - Kristendom og meditasjon

Den kristne innvielsesvei består av syv øvelser som vi kan forstå ved å meditere over Jesu Kristi syv lidelsestrinn. Disse trinnene er: fotvaskingen, hudflettingen, tornekroningen, korsbæringen, korsfestelsen, gravleggelsen og oppstandelsen.

Hva har disse trinnene med vår indre utvikling å gjøre, og hvordan er vi delaktige i disse mysteriene gjennom livet vårt? Gjennom bildbetraktninger, referater og samtaler vil vi forsøke å nærme oss disse spørsmålene.

Påmelding: lindvig7@gmail.com eller tlf 61258299 / 92447703

Kursavgift: kr 600  (inkl. et lite måltid)

 

 

 

 

Arkiv

Mennesket i pedagogikken

«Og dette var hemmeligheten ved hans kolossale nærvær i timene, ved den merkelige intensiteten i den måten han var tilstede på: han hadde hele sitt liv med seg i alt han sa og gjorde.» – Jens Bjørneboe

Les mer

Goetheanum Weltweit nr 9/18

Artikler og informasjon fra "verden over"

Les mer

Forholdet mellom filosofi og åndsforskning hos Rudolf Steiner

Denne artikkelen er en gjengivelse av Hjalmar Hegges manuskript til hans prøveforelesning for den

filosofiske doktorgrad (8.4.1988) over oppgitt emne: "Rudolf Steiner som tenker og mystagog ("seer").

Muligheten og nødvendigheten av en grenseoppgang."

 

Les mer