«Mennesket i verden - verden i mennesket»

Under denne tittelen markerte den antroposofiske bevegelsen i Norge sine første 100 år. De mange begivenhetene ble behørig dokumentert - her finner du en oversikt!

Hovedgjest Nicanor Perlas

 

I 2008 var det hundre år siden Rudolf Steiners første besøk i Norge og begynnelsen på det antroposofiske arbeidet her i landet. Begivenheten ble markert på en rekke måter, både sentralt i Oslo og lokalt rundt omkring hvor det finnes antroposofisk orienterte virksomheter og initiativer:

> Dokumentasjon "Mennesket i verden - verden i mennesket"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkiv

Mennesket i pedagogikken

«Og dette var hemmeligheten ved hans kolossale nærvær i timene, ved den merkelige intensiteten i den måten han var tilstede på: han hadde hele sitt liv med seg i alt han sa og gjorde.» – Jens Bjørneboe

Les mer

Goetheanum Weltweit nr 9/18

Artikler og informasjon fra "verden over"

Les mer

Forholdet mellom filosofi og åndsforskning hos Rudolf Steiner

Denne artikkelen er en gjengivelse av Hjalmar Hegges manuskript til hans prøveforelesning for den

filosofiske doktorgrad (8.4.1988) over oppgitt emne: "Rudolf Steiner som tenker og mystagog ("seer").

Muligheten og nødvendigheten av en grenseoppgang."

 

Les mer