«Mennesket i verden - verden i mennesket»

Under denne tittelen markerte den antroposofiske bevegelsen i Norge sine første 100 år. De mange begivenhetene ble behørig dokumentert - her finner du en oversikt!

Hovedgjest Nicanor Perlas

 

I 2008 var det hundre år siden Rudolf Steiners første besøk i Norge og begynnelsen på det antroposofiske arbeidet her i landet. Begivenheten ble markert på en rekke måter, både sentralt i Oslo og lokalt rundt omkring hvor det finnes antroposofisk orienterte virksomheter og initiativer:

> Dokumentasjon "Mennesket i verden - verden i mennesket"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkiv