Om antroposofi og vestlig esoterikk, og antroposofiens historie

Lorenzo Ravagli (f 1957) kommer til Oslo 24.-25. april i forbindelse med årsmøtet til Antroposofisk Selskap.

Fredag kl 19-21: Antroposofi og vestlig esoterikk.

Lørdag kl 11-13 og 14-16: Om antroposofiens historie i det tyvende århundrede I og II.

Sted: Josefines gt 12.

På tysk med oversettelse.

Lorenzo Ravagli skriver en blogg kalt Anthroposophie im 21. Jahrhundert.

Les Lorenzo Ravaglis artikkel i Antroposofi i Norge 1/2015:
Å se på sin egen historie: En oppgave stilt av terskelens vokter (PDF-fil)

Står antroposofien i veien for steinerpedagogikken?

I forbindelse med lansering av boken Hva skal vi med skole? Steinerskolens historie i Norge fra 1926 til 2016 i Litteraturhuset i Oslo ble jeg intervjuet av Dag Øystein Nome. Helt til slutt i samtalen spurte han meg om antroposofien står i veien for steinerpedagogikken? Jeg valgte å svare et klart nei.

Les mer

Steineruka – et nytt initiativ

Antroposofiske virksomheter og arbeidsfelt inspirert av Rudolf Steiner, viser seg frem

i det offentlige rom på ulike arenaer i løpet av den siste uken i september – hvert år.

Les mer

Spirituell naturforståelse på Hurum i oktober

Dr. philos Hans Kolstad har i samarbeid med Dialogos og Kulturhuset Hovtun på Klokkarstua tatt initiativ til et årlig seminar på Hurum som ønsker å belyse menneskets forhold til naturen – i et åndelig perspektiv.

Les mer

Arkiv