Seminar: Meditasjon og meditasjonsforskning

Dr. phil. Terje Sparby har over lengre tid arbeidet med et forskningsprosjekt om antroposofisk meditasjon. Han har intervjuet 30 personer som har drevet med antroposofisk meditasjon i flere år og som har oppnådd resultater. Sparby har systematisert deres erfaringer, sammenlignet resultatene og deres metoder. Dette blir første gang Sparby legger frem en bred gjennomgang fra dette arbeidet i Norge.

Terje Sparby

Terje Sparby

 
Program:

Fredag 25.8:

Kl. 17.30: Oppmøte. Kaffe/te.

kl. 18-19: Hva er antroposofisk meditasjon?
Her vil Sparby basere seg på en artikkel han har skrevet om temaet og som er antatt av et akademisk tidsskrift. Det legges opp til å sette antroposofisk meditasjon i relieff til det som publiseres om meditasjon og mindfulness ellers i offentligheten.

Pause

Kl. 19.15 – ca. 20: Samtale og diskusjon om temaet.

Lørdag 26.8

kl. 10-11.30: Antroposofiske meditasjonserfaringer.
Sparby legger frem resultatet fra forskningsprosjektet om antroposofisk meditasjon.
Deretter samtale med spørsmål og utdyping.

Lunsjpause, enkel servering i huset.

Kl. 12.30 – 14.30: Antroposofisk og buddhistisk meditasjon
I tilknytning til en buddhistisk meditasjonsretning vil likhetene og forskjellene til den antroposofiske retning diskuteres.
Samtale
Avslutning

Om Terje Sparby

Dr. phil. Terje Sparby tok doktorgraden på en avhandling om Hegel ved Universitetet i Heidelberg. Han er nå ansatt ved Universitetet i Witten hvor han forsker og underviser i filosofi, psykologi og antroposofi.

Påmelding til kurset

E-post: initarn@remove-this.hotmail.remove-this.com
SMS: 415 10 745

Påmeldingsfrist: Mandag 21.8. For sent påmeldte kan ikke påregne lunsj på lørdag.

Kursgebyr: kr. 600,- (inkl. lett servering lørdag). Enkeltsesjoner: Kr. 300,-
Innbetales til Moira AS, konto nr. 1503.22.59089, eller kontant ved oppmøte.

Arrangør: Moira AS ved Arne Nicolaisen i samarbeid med Terje Sparby.
Alle spørsmål i forbindelse med kurset: initarn@remove-this.hotmail.remove-this.com og 415 10 745

Arkiv