Steineruka – et nytt initiativ

Antroposofiske virksomheter og arbeidsfelt inspirert av Rudolf Steiner, viser seg frem

i det offentlige rom på ulike arenaer i løpet av den siste uken i september – hvert år.

Foto: Per Sollermann

Foto: Per Sollermann

I 2017 er det åpning på VIPPA i OSLO 24. september, Akerhusstranda 25. 

Aktiviteter skjer også andre steder i Oslo i løpet av uka, og i resten av landet.

Vi som jobber i den antroposofiske bevegelsen og steinermiljøet trenger og ønsker kontakt med samfunnet rundt oss. Derfor ønsker vi å arrangere en steineruke. 

Vi vil i prøve å vise frem det vi er opptatt av og arbeider med å få til i hverdagen. 

Vi driver skoler og barnehager, gårdsbruk og legekontor og mye mer. Men vi arbeider på en annen måte enn det som er vanlig i dag. Derfor håper vi at flere vil bli interessert i hvem Rudolf Steiner var og hvorfor han fortsatt inspirerer oss med sine tanker.

Arrangører

 • Antroposofisk selskap
 • Biologisk-dynamisk Forening
 • Camphill Landsbystiftelse
 • Cultura Bank
 • Eurytmistforbundet
 • Kristensamfunnet i Oslo
 • Steinerbarnehageforbundet
 • Steinerhøyskolen
 • Steinerskoleforbundet
 • Sosialterapeutisk Forbund
 • Tidsskriftet Steinerskolen.

Andre deltakere

 • Dialogos medie- og ressurssenter
 • Antropos bokhandel og forlag
 • Vidarklinikken i Sverige
 • Falk i Norge
 • Sekem Scandinavia
 • Baldron
 • Solobservatoriet på Harestua
 • moveArt
 • BINGN
 • Forum Berle
 • Fremja

Sted

Steineruka vil i hovedsak foregå i Oslo, men målet er at Steineruka sprer seg også til andre byer. 

Bakgrunn

I etterkant av en vellykket jubileumsfestival og marked i Oslo rundt Mikkelsmess i forbindelse med at Camphillstiftelsen i Norge fylte 50 år 2016, oppstod idéen om et mer fast initiativ – en Steineruke – hvert år den siste uka i september. 

 • Steineruka – den uka i året hvor virksomhetene setter sitt fokus på offentlighetsarbeidet. 
 • Steineruka har som mål å bli en viktig plattform for synliggjøring og menneskemøter.
 • Gjennom foredrag, smakebiter og opplevelser kan mennesker i frihet oppleve om dette er noe de er interessert i.
 • For flere virksomheter vil Steineruka være en arena for rekruttering.
 • Virksomhetene må selv ta ansvar for finansiering som er knyttet til deres arrangementer.

Kontakt

For mer informasjon eller om du/dere er interessert i å være med i programmet, ha infostand eller salgsbod på Vippa åpningsdagen, eller har andre innspill, kontakt:

Tinken Laurantzon (koordinator)
t.laurantzon@remove-this.gmail.remove-this.com  •  951 53 844

Anthroposophy Worldwide 9/17

Her kan du lese hva som skjer rundt omkring i verden.

Les mer

Introduksjonskurs i meditasjon

Vi vil ta for oss grunnleggende øvelser. Deltagerne tar del i øvelser og samtaler rundt disse.

Les mer

Står antroposofien i veien for steinerpedagogikken?

I forbindelse med lansering av boken Hva skal vi med skole? Steinerskolens historie i Norge fra 1926 til 2016 i Litteraturhuset i Oslo ble jeg intervjuet av Dag Øystein Nome. Helt til slutt i samtalen spurte han meg om antroposofien står i veien for steinerpedagogikken? Jeg valgte å svare et klart nei.

Les mer

Arkiv