Aktuelt

Soul of Europe conference from 23 - 25 of August 2019

Kongressen finner sted i Brüssel. Med blant andre Gerald Häfner og Christine Gruwez

Les mer

Goetheanum Worldwide 4/19

Artikler fra antroposofisk arbeid og initiativ verden over

Les mer

Goetheanum Weltweit 4/19

Artikler fra antroposofisk arbeid og initiativ verden over

Les mer

Goetheanum Weltweit 1-2/19

Informasjon fra Goetheanum og antroposofiske initiativ verden over

Les mer

Goetheanum Weltweit 12/18

Informasjon om Antroposofiske initiativ rundt om i verden

Les mer

Goetheanum Worldwide 12/18

Informasjon om Antroposofiske initiativ rundt om i verden

Les mer

Anthroposophy Worldwide 11-2018

Information and initiatives world wide

Les mer

Goetheanum Weltweit nr 9/18

Artikler og informasjon fra "verden over"

Les mer

Forholdet mellom filosofi og åndsforskning hos Rudolf Steiner

Denne artikkelen er en gjengivelse av Hjalmar Hegges manuskript til hans prøveforelesning for den

filosofiske doktorgrad (8.4.1988) over oppgitt emne: "Rudolf Steiner som tenker og mystagog ("seer").

Muligheten og nødvendigheten av en grenseoppgang."

 

Les mer

Antroposofisk meditasjon og meditasjonsforskning

Seminar med Terje Sparby i Bergen

Les mer

Arkiv