Aktuelt

«Morgen ved midnatt»

- Kaj Skagen har lagt ut en detaljert innholdsfortegnelse til sin kommende Rudolf Steiner-biografi

Les mer

Antroposofi i Oslo-området våren/vinteren 2014

Det foreligger et rikt og mangfoldig tilbud for den som er interessert i eller ønsker å bli kjent med antroposofien - gjør deg kjent med eller last ned Fellesprogrammet for antroposofiske aktiviteter i Oslo-området her!

Les mer

«Lærerens tause empiri»

Dag-Otto Thunold tar opp tråden fra Frode Barkveds utspill i KK

Les mer

Pedagogisk eros

Frode Barkved oppfordrer vår nye kunnskapsminister til å slå et slag for undervisningskunsten

Les mer

«Et uønsket barn»

Henning Næss skriver i Aftenposten om reinkarnasjon

Les mer

ØYA - bilder av Hannes Weigert

I sitt verk ØYA, som består av ialt 77 bilder, tar Hannes Weigert fra malerverkstedet på Vidaråsen utgangspunkt i hendelsene 22. juli 2011. Hele verket presenteres på en egen nettside

 

 

Les mer

«Rudolf Steiners utfordring»

Se Jonathan Stedalls intervju med Peter Selg m.fl. om Rudolf Steiner og antroposofien

Les mer

Kommer vi tilbake?

Reinkarnasjonstanken og «livets etos» er temaet for et seminar på Litteraturhuset i Oslo mandag 24. september. Deltagere er lege Ursula Flatters, forfatter Sissel Lange-Nielsen, Cato Schiøtz og Harald Haakstad.

Les mer

Internasjonale studier ved Goetheanum 2013-2014

En oversikt over engelskspråklige kurs ved Goetheanum er nå tilgjengelig. Den frie høyskole for åndsvitenskap i Dornach tilbyr studier i antroposofi på heltid, deltid eller som tematiske enkeltkurs.

Les mer

«Det åpenbare julemysterium»

Den manglende samstemmigheten mellom fødselsberetningene i Matteus- og i Lukas-evangeliet har gitt teologene et tilsynelatende uløselig hodebry. En ny bok aktualiserer gåten som Rudolf Steiner belyste for 100 år siden: de to Jesusbarn.

Les mer

Arkiv