Antroposofi i praksis

Biologisk-dynamisk bomull på Sekem-farmen i den egytiske ørken - et pionerprosjekt som har reultert i en omlegging av Egypts bomullproduksjon

Antroposofien er praksisorientert. Etter å ha vært en produktiv faktor i Vestens kulturliv i flere tiår, viste den store internasjonale utbredelsen av antroposofisk relaterte virksomheter på alle kontinenter de siste 30 årene at antroposofien er relevant i enhver sosial sammenheng som anerkjenner en moderne, frihetlig livsform. Med sitt allmennmenneskelige utgangspunkt er antroposofien kulturelt og religiøst grenseoverskridende. 

Antroposofiens praktiske potensial er ikke uttømt med de viksomhetene som har gjort den mest kjent: pedagogikk, landbruk og medisin. Med sin spirituelle «forsøksmetode» kan den befrukte alle livs- og yrkesområder.

Utdelingen av den alternative fredsprisen («Right Livelyhood Award») for 2003 til dr. Ibrahim Abouleish, grunnleggeren av Sekem-initiativet i Egypt, og den filippinske sosialaktivisten Nicanor Perlas, var på samme tid en anerkjennelse av antroposofi som impulsbærende kraft i det moderne samfunn. I det små er slike spirituelle impulskrefter idag virksomme over hele verden.

I denne oversikten er de viktigste fruktene av antroposofisk arbeid tatt med, i Norge og internasjonalt. Den er naturligvis ikke fullstendig, men skulle kunne gi et fyldig inntrykk av en vital og mangesidig kulturbevegelse.

 

> Radioforedrag i P2-akademiet av Cato Schiøtz om «Antroposofien i Norge»

> anthromedia - info og nyheter om antroposofisk arbeid på engelsk / tysk / italiensk / fransk

26.01.2015

Lars-Åke Karlsson

I programmet Ett annat HIMLALIV på YLE, finsk TV forteller Karlsson om antroposofien, historiens vendepunkt og om utdannelsen til prest i kristensamfunnet – nå pensjonist. Programmet er på svensk med finske undertekster.

23.12.2014

Å formidle HÅP

Pedagogikkens oppgave er ikke først og fremst å informere om verden, men å formidle verden på en slik måte at det oppvoksende barnet fatter kjærlighet til den og forbinder seg med den, skriver Frode Barkved i en kronikk Klassekampen. (PDF-fil)

09.03.2014

«Morgen ved midnatt»

- Kaj Skagen har lagt ut en detaljert innholdsfortegnelse til sin kommende Rudolf Steiner-biografi

07.11.2013

«Lærerens tause empiri»

Dag-Otto Thunold tar opp tråden fra Frode Barkveds utspill i KK

25.10.2013

Pedagogisk eros

Frode Barkved oppfordrer vår nye kunnskapsminister til å slå et slag for undervisningskunsten

07.07.2013

«Et uønsket barn»

Henning Næss skriver i Aftenposten om reinkarnasjon

02.04.2013

«Rudolf Steiners utfordring»

Se Jonathan Stedalls intervju med Peter Selg m.fl. om Rudolf Steiner og antroposofien