Helsepedagogikk og sosialterapi

Omsorg og trygghet

Helsepedagogikk i antroposofisk sammenheng dreier seg om undervisning, pleie og terapiformer for barn og ungdom med psykisk utviklingshemning og andre funksjonsforstyrrelser. Yrkesbetegnelsen «helsepedagog» er anerkjent i flere europeiske land, men relativt ukjent i Norge fordi yrkesprofilen avviker noe fra det som er etablert her. I helse-pedagogikken forenes miljø- og omsorgsarbeid, vernepleie, sykepleie og spesialpedagogiske tiltak.

I arbeidet med voksne brukes betegnelsen sosialterapi. Her legges det vekt på å etablere integrerte bo-, arbeids- og kulturfelleskap, gjerne i tilknytning til biologisk-dynamisk jordbruk og hagebruk.

Det finnes 3 helsepedagogiske steinerskoler (Oslo, Hedemarken, Skjold) og 10 sosialterapeutiske virksomheter i Norge: Landsbystiftelsen med 7 tilsluttede landsbyer, samt institusjonene Helgeseter, Rostadheimen og Granly Stiftelse.

De første helsepedagogiske initiativene i antroposofisk sammenheng var opprettelsen av en «hjelpeklasse» ved den første steinerskolen (Freie Waldorfschule Stuttgart) i 1920 og en liten avdeling for utviklingshemmede barn ved Ita Wegmans «Klinisch-Therapeutische Institut» i Arlesheim. I 1924 holdt Rudolf Steiner et helsepedagogisk kurs som danner fundamentet for antroposofisk helsepedagogikk.

 

> Sosialpedagogikkstudiet ved Rudolf Steinershøyskolen

26.01.2015

Lars-Åke Karlsson

I programmet Ett annat HIMLALIV på YLE, finsk TV forteller Karlsson om antroposofien, historiens vendepunkt og om utdannelsen til prest i kristensamfunnet – nå pensjonist. Programmet er på svensk med finske undertekster.

23.12.2014

Å formidle HÅP

Pedagogikkens oppgave er ikke først og fremst å informere om verden, men å formidle verden på en slik måte at det oppvoksende barnet fatter kjærlighet til den og forbinder seg med den, skriver Frode Barkved i en kronikk Klassekampen. (PDF-fil)

09.03.2014

«Morgen ved midnatt»

- Kaj Skagen har lagt ut en detaljert innholdsfortegnelse til sin kommende Rudolf Steiner-biografi

07.11.2013

«Lærerens tause empiri»

Dag-Otto Thunold tar opp tråden fra Frode Barkveds utspill i KK

25.10.2013

Pedagogisk eros

Frode Barkved oppfordrer vår nye kunnskapsminister til å slå et slag for undervisningskunsten

07.07.2013

«Et uønsket barn»

Henning Næss skriver i Aftenposten om reinkarnasjon

02.04.2013

«Rudolf Steiners utfordring»

Se Jonathan Stedalls intervju med Peter Selg m.fl. om Rudolf Steiner og antroposofien