Initiativer

Støtt arbeidet i Antroposofisk Selskap i Norge

Vil du være med å gi en ekstra støtte til arbeidet i Antroposofisk Selskap i Norge i årene 2012-2013?

«Som medlemmer og venner kan bidra til at Arbeidsledelsen kan virkeliggjøre enda flere skritt ved å sørge for bedre økonomiske arbeidsforhold – som kunne frigjøre mer tid for de enkelte i Arbeidsledelsen», skriver initiativtager Elizabeth Wirsching.

> Brev med appell om å støtte arbeidet i ASN

 

Form Berle

Forum Berle startet som et uformelt, offentlig foredragsforum for spørsmål i tilknytning til antroposofi og steinerpedagogikk. I 2004 ble forumet stiftet som forening, og i 2006 kom det til en venneforening for å støtte driften.

Forum Berle inviterer til foredrag og dialog-kvelder hver torsdag kl. 19.30 i Berle Antroposofisk Arbeidssenter, Prof. Dahlsgt. 30, Oslo. Semesterprogrammet er til enhver tid lagt ut på forumets hjemmesider, som også inneholder artikler og nyhetsstoff i tilknytning til antroposofisk virksomhet.

> Forum Berles hjemmeside

 

Baldron

Baldron arrangerer foredrag og seminarer med bl.a. Markus Osterrieder, Gunter Gebhard og andre.

Baldron har også tatt initiativ til Svartjorfondet (støtte til frikjøp av jord i Ukraina) og tilbyr kurs i blomstermedisin/blomsteressenser.

Kontakt: Raphael Kleimann og Marianne Kleimann Sevåg, Eikestubben 4, 1407 Vinterbro / tlf. 64943577 / marisev(at)online.no / ramann(at)online.no

Du finner mer på hjemmesiden:

> www.baldron.org

 

Doors to Dialogue

Fyresdalseminaret 2008 "Doors to Dialogue" har avfødt et videre arbeid med spørsmålene rundt postmodernisme, spiritualitet og antroposofi. Papers og artikler fra seminaret m.m. er tilgjengelig på en egen blogg:

> http://www.doorstodialogue.net:80/

26.01.2015

Lars-Åke Karlsson

I programmet Ett annat HIMLALIV på YLE, finsk TV forteller Karlsson om antroposofien, historiens vendepunkt og om utdannelsen til prest i kristensamfunnet – nå pensjonist. Programmet er på svensk med finske undertekster.

23.12.2014

Å formidle HÅP

Pedagogikkens oppgave er ikke først og fremst å informere om verden, men å formidle verden på en slik måte at det oppvoksende barnet fatter kjærlighet til den og forbinder seg med den, skriver Frode Barkved i en kronikk Klassekampen. (PDF-fil)

09.03.2014

«Morgen ved midnatt»

- Kaj Skagen har lagt ut en detaljert innholdsfortegnelse til sin kommende Rudolf Steiner-biografi

07.11.2013

«Lærerens tause empiri»

Dag-Otto Thunold tar opp tråden fra Frode Barkveds utspill i KK

25.10.2013

Pedagogisk eros

Frode Barkved oppfordrer vår nye kunnskapsminister til å slå et slag for undervisningskunsten

07.07.2013

«Et uønsket barn»

Henning Næss skriver i Aftenposten om reinkarnasjon

02.04.2013

«Rudolf Steiners utfordring»

Se Jonathan Stedalls intervju med Peter Selg m.fl. om Rudolf Steiner og antroposofien