Etisk individualisme

Rudolf Steiner omkring 1892. Maleri av Otto Fröhlich.

Å leve i kjærlighet til handlingen og la leve i forståelse for den fremmede vilje, er de frie menneskers første grunnsetning. | Rudolf Steiner, Frihetens filosofi

 

Frihetens filosofi (1894) er Rudolf Steiners filosofiske hovedverk. Sammen med et par andre av hans tidlige bøker danner dette skriftet det erkjennelsesteoretiske fundamentet for antroposofien. Steiner bygget sin filosofi på «sjelelige iakttagelsesresultater etter naturvitenskapelig metode», slik bokens undertittel lyder.

I første del («Frihetens vitenskap») undersøkes forutsetningene for den menneskelige erkjennelsesevne, det vil si forholdet mellom tenkning og iakttagelse.

På dette grunnlaget utvikler Steiner i annen del («Frihetens virkelighet») sin «etiske individualisme», en situasjonsetikk for det moderne menneske.

Med begrepet «moralsk fantasi» – evnen til å finne den rette handlingen i en gitt situasjon – antyder Steiner at moralitet har med en skapende prosess å gjøre, med livskunst. Dette menneskelig-individualistiske utgangspunktet gjør at man også kunne betegne Steiners frihetsfilosofi som en spirituell «humanetikk».

Ingen andre av sine bøker har Rudolf Steiner omtalt oftere enn Frihetens filosofi; han mente den ville overleve alle hans øvrige verker.

26.01.2015

Lars-Åke Karlsson

I programmet Ett annat HIMLALIV på YLE, finsk TV forteller Karlsson om antroposofien, historiens vendepunkt og om utdannelsen til prest i kristensamfunnet – nå pensjonist. Programmet er på svensk med finske undertekster.

23.12.2014

Å formidle HÅP

Pedagogikkens oppgave er ikke først og fremst å informere om verden, men å formidle verden på en slik måte at det oppvoksende barnet fatter kjærlighet til den og forbinder seg med den, skriver Frode Barkved i en kronikk Klassekampen. (PDF-fil)

09.03.2014

«Morgen ved midnatt»

- Kaj Skagen har lagt ut en detaljert innholdsfortegnelse til sin kommende Rudolf Steiner-biografi

07.11.2013

«Lærerens tause empiri»

Dag-Otto Thunold tar opp tråden fra Frode Barkveds utspill i KK

25.10.2013

Pedagogisk eros

Frode Barkved oppfordrer vår nye kunnskapsminister til å slå et slag for undervisningskunsten

07.07.2013

«Et uønsket barn»

Henning Næss skriver i Aftenposten om reinkarnasjon

02.04.2013

«Rudolf Steiners utfordring»

Se Jonathan Stedalls intervju med Peter Selg m.fl. om Rudolf Steiner og antroposofien