Aktuell litteratur

Et utvalg av Rudolf Steiners skrifter og foredrag i norsk oversettelse (GA = Rudolf Steiners samlede verker):

 

 • Sannhet og vitenskap (GA 3, 1892), oversatt av Ernst Sørensen (ny revidert utgave 2009)
 • Frihetens filosofi (GA 4, 1893), oversatt av Arne Møller og med en innføring av Oskar Borgman Hansen

 • Goethes verdensanskuelse (GA 6, 1897), oversatt av Sverre Dahl
 • Mystikken (GA 7, 1901), oversatt og med etterord av Peter Normann Waage
 • Teosofi (GA 9, 1904), oversatt og med forord av Kaj Skagen
 • Hvordan når man til erkjennelse av de høyere verdener? (GA 10, 1904/05), oversatt av Harald Haakstad og Arne Møller
 • Min livsvei (GA 28, 1923-25), oversatt av Niels Magnus Bugge. Forord av Oskar Borgman Hansen, Etterord av Terje Christensen: «Rudolf Steiner i Norge»
 • Åndserkjennelse og kulturfornyelse (GA 79, foredrag i Oslo 1921), oversatt og med etterord av Terje Christensen
 • Nordens folk mellom øst og vest (utdrag fra GA 209, 3 foredrag i Oslo 1921), oversatt av Harald Haakstad
 • Menneskevesen, menneskeskjebne og verdensutvikling (GA 226, foredrag i Oslo 1923), oversatt og med forord av Aksel Hugo. Etterord av Terje Christensen: «Rudolf Steiners Norges-besøk 1923»
 • Karmas åpenbaringsformer (GA 120, foredrag i Hamburg 1910)
 • En innvielsesvei for vår tid (GA 243, 11 foredrag i Torquay, England, 1924), oversatt av Arne Møller. Forord av Terje Christensen: «Rudolf Steiner og England»
 • Antroposofi og pedagogikk (4 foredrag i Oslo 1921 og 1923), oversatt av Karl Brodersen og Sverre Dahl
 • Livet mellom død og ny fødsel (2 foredrag i Bergen 1913), oversatt av Mimi Grieg Bing

 

Listen vil bli komplettert!

 

Bøkene kan bestilles fra Antropos Bokhandel (Josefines gate 12, 0351 Oslo): www.antropos.no / + 47 22 46 03 74 / bokhandel@antropos.no

26.01.2015

Lars-Åke Karlsson

I programmet Ett annat HIMLALIV på YLE, finsk TV forteller Karlsson om antroposofien, historiens vendepunkt og om utdannelsen til prest i kristensamfunnet – nå pensjonist. Programmet er på svensk med finske undertekster.

23.12.2014

Å formidle HÅP

Pedagogikkens oppgave er ikke først og fremst å informere om verden, men å formidle verden på en slik måte at det oppvoksende barnet fatter kjærlighet til den og forbinder seg med den, skriver Frode Barkved i en kronikk Klassekampen. (PDF-fil)

09.03.2014

«Morgen ved midnatt»

- Kaj Skagen har lagt ut en detaljert innholdsfortegnelse til sin kommende Rudolf Steiner-biografi

07.11.2013

«Lærerens tause empiri»

Dag-Otto Thunold tar opp tråden fra Frode Barkveds utspill i KK

25.10.2013

Pedagogisk eros

Frode Barkved oppfordrer vår nye kunnskapsminister til å slå et slag for undervisningskunsten

07.07.2013

«Et uønsket barn»

Henning Næss skriver i Aftenposten om reinkarnasjon

02.04.2013

«Rudolf Steiners utfordring»

Se Jonathan Stedalls intervju med Peter Selg m.fl. om Rudolf Steiner og antroposofien