Rudolf Steiner (1861-1925)

Rudolf Steiner i 1916, med karakteristisk "sløyfe"

Rudolf Steiner ble født i Kraljevec (idag i Kroatia). Etter å ha tilbragt mye av sin barndom ved jernbanesporene - faren var stasjonsmester -, studerte Steiner ved den tekniske høyskolen i Wien. Samtidig fulgte han forelesninger i litteratur og historie og fordypet seg i filosofi. Her skaffet han seg også sin første pedagogiske erfaring som huslærer.

21 år gammel fikk Steiner i oppdrag å redigere utgivelsen av Goethes naturvitenskapelige verker, først i Wien, senere i Weimar (1890-97). I 1891 avla han doktorgraden i filosofi med en kritikk av Kants erkjennelsesteori. Dette arbeidet var samtidig en opptakt til boken Frihetens filosofi, som idag for mange fremstår som Steiners hovedverk.

I 1897 flytter Steiner til Berlin som redaktør av et litterært ukemagasin. Her deltar han aktivt i ulike kunstnerkretser og gir undervisning ved «Arbeiter-bildungsschule». Hele tiden er han aktiv som forfatter og skribent, og skriver bl.a. artikler mot antisemittismen.

Etter et par års foredragsvirksomhet i det teosofiske miljøet i Berlin, påtar Steiner seg sammen med Marie von Sivers å bygge opp den tyske seksjonen av Teosofisk Samfunn. Samme år (1902) utgir han sitt første åndsvitenskapelige skrift, Kristendommen som mystisk kjensgjerning. Med dette begynner Rudolf Steiners antroposofiske livsverk, som bl.a. omfatter omkring 6000 foredrag frem til sin død i 1925, utstrakt reisevirksomhet over hele Europa, utgivelsen av grunnbøkene Teosofi (1904), Hvordan oppnår man erkjennelser av de høyere verdener? (1904) og Vitenskapen om det skjulte (1910), samt en rekke andre åndsvitenskapelige verker.

> Kronologi

26.01.2015

Lars-Åke Karlsson

I programmet Ett annat HIMLALIV på YLE, finsk TV forteller Karlsson om antroposofien, historiens vendepunkt og om utdannelsen til prest i kristensamfunnet – nå pensjonist. Programmet er på svensk med finske undertekster.

23.12.2014

Å formidle HÅP

Pedagogikkens oppgave er ikke først og fremst å informere om verden, men å formidle verden på en slik måte at det oppvoksende barnet fatter kjærlighet til den og forbinder seg med den, skriver Frode Barkved i en kronikk Klassekampen. (PDF-fil)

09.03.2014

«Morgen ved midnatt»

- Kaj Skagen har lagt ut en detaljert innholdsfortegnelse til sin kommende Rudolf Steiner-biografi

07.11.2013

«Lærerens tause empiri»

Dag-Otto Thunold tar opp tråden fra Frode Barkveds utspill i KK

25.10.2013

Pedagogisk eros

Frode Barkved oppfordrer vår nye kunnskapsminister til å slå et slag for undervisningskunsten

07.07.2013

«Et uønsket barn»

Henning Næss skriver i Aftenposten om reinkarnasjon

02.04.2013

«Rudolf Steiners utfordring»

Se Jonathan Stedalls intervju med Peter Selg m.fl. om Rudolf Steiner og antroposofien