Antroposofisk Selskap

Antroposofisk Selskap er et møtested for mennesker som søker dialog og fellesskap med andre som er opptatt av antroposofi, på tvers av yrkes- og livssituasjoner. Gjennom studiearbeid, foredrag, seminarer og andre aktiviteter gir selskapets virksomhet anledning til å lære antroposofien å kjenne.

Antroposofisk Selskap er en offentlig institusjon. Alle kan bli medlem, uansett vitenskapelig, politisk, kulturell og religiøs orientering eller overbevisning; det er interessen for og arbeidet med antroposofien som binder medlemmene sammen.

Selskapet er virksomt over hele verden og omfatter mennesker fra alle kulturer. Gjennom lokale og regionale arbeidsgrupper av ulik karakter slutter medlemmene seg sammen til landsselskaper (som Antroposofisk Selskap i Norge) og i et verdensselskap (Det allmenne antroposofiske selskap).

Selskapets formål er å støtte antroposofisk arbeid og fremme virksomheten i Høyskolen for åndsvitenskap. Ved å være «en forening av mennesker som vil pleie det sjelelige liv i det enkelte menneske og det menneskelige samfunn på grunnlag av en sann er­kjennelse av den åndelige verden», vil selskapet yte et spirituelt fundert bidrag til menneskelig utvikling i dagens og morgendagens verden.

Medlemskap i Antroposofisk Selskap kan tegnes via hjemmesiden.

26.01.2015

Lars-Åke Karlsson

I programmet Ett annat HIMLALIV på YLE, finsk TV forteller Karlsson om antroposofien, historiens vendepunkt og om utdannelsen til prest i kristensamfunnet – nå pensjonist. Programmet er på svensk med finske undertekster.

23.12.2014

Å formidle HÅP

Pedagogikkens oppgave er ikke først og fremst å informere om verden, men å formidle verden på en slik måte at det oppvoksende barnet fatter kjærlighet til den og forbinder seg med den, skriver Frode Barkved i en kronikk Klassekampen. (PDF-fil)

09.03.2014

«Morgen ved midnatt»

- Kaj Skagen har lagt ut en detaljert innholdsfortegnelse til sin kommende Rudolf Steiner-biografi

07.11.2013

«Lærerens tause empiri»

Dag-Otto Thunold tar opp tråden fra Frode Barkveds utspill i KK

25.10.2013

Pedagogisk eros

Frode Barkved oppfordrer vår nye kunnskapsminister til å slå et slag for undervisningskunsten

07.07.2013

«Et uønsket barn»

Henning Næss skriver i Aftenposten om reinkarnasjon

02.04.2013

«Rudolf Steiners utfordring»

Se Jonathan Stedalls intervju med Peter Selg m.fl. om Rudolf Steiner og antroposofien