Antroposofisk Selskap

Antroposofisk Selskap er et møtested for mennesker som søker dialog og fellesskap med andre som er opptatt av antroposofi, på tvers av yrkes- og livssituasjoner. Gjennom studiearbeid, foredrag, seminarer og andre aktiviteter gir selskapets virksomhet anledning til å lære antroposofien å kjenne.

Antroposofisk Selskap er en offentlig institusjon. Alle kan bli medlem, uansett vitenskapelig, politisk, kulturell og religiøs orientering eller overbevisning; det er interessen for og arbeidet med antroposofien som binder medlemmene sammen.

Selskapet er virksomt over hele verden og omfatter mennesker fra alle kulturer. Gjennom lokale og regionale arbeidsgrupper av ulik karakter slutter medlemmene seg sammen til landsselskaper (som Antroposofisk Selskap i Norge) og i et verdensselskap (Det allmenne antroposofiske selskap).

Selskapets formål er å støtte antroposofisk arbeid og fremme virksomheten i Høyskolen for åndsvitenskap. Ved å være «en forening av mennesker som vil pleie det sjelelige liv i det enkelte menneske og det menneskelige samfunn på grunnlag av en sann er­kjennelse av den åndelige verden», vil selskapet yte et spirituelt fundert bidrag til menneskelig utvikling i dagens og morgendagens verden.

Medlemskap i Antroposofisk Selskap kan tegnes via hjemmesiden.

Søk
09.03.2014

«Morgen ved midnatt»

- Kaj Skagen har lagt ut en detaljert innholdsfortegnelse til sin kommende Rudolf Steiner-biografi

07.11.2013

«Lærerens tause empiri»

Dag-Otto Thunold tar opp tråden fra Frode Barkveds utspill i KK

24.10.2013

Pedagogisk eros

Frode Barkved oppfordrer vår nye kunnskapsminister til å slå et slag for undervisningskunsten

07.07.2013

«Et uønsket barn»

Henning Næss skriver i Aftenposten om reinkarnasjon

01.04.2013

«Rudolf Steiners utfordring»

Se Jonathan Stedalls intervju med Peter Selg m.fl. om Rudolf Steiner og antroposofien

14.02.2013

Hilma af Klint i Moderna Museet

- en pioner innenfor abstrakt spirituell kunst vises i Stockholm februar-mai 2013