Antroposofisk Selskap i Norge

Arbeidet i Det allmenne antroposofiske selskap er organisert i frittstående landsselskaper, som i dag teller ca. 30 over hele verden. 

Antroposofisk Selskap i Norge ser sitt fremste mål i å anspore arbeidet med antroposofi i Norge. Selskapet arrangerer eller samarbeider om en rekke foredrag, kurser og stevner, både offentlig og for medlemmer (se Kalender). En annen viktig oppgave er å pleie kontakten med de forskjellige arbeidsfeltene som er inspirert av antroposofien. Selskapet utgir bladet «Antroposofi i Norge» som utkommer med fire numre i året.

Foruten å være et initiativorgan for antroposofi, utfører selskapets styre («Arbeidsledelsen») administrative og koordinerende oppgaver på vegne av medlemmene og de antroposofiske gruppene i Norge.

Det norske landsselskapet ble grunnlagt under Rudolf Steiners besøk i Oslo i mai 1923. I forhold til folketallet har Antroposofisk Selskap i Norge idag det fjerde høyeste antall medlemmer, etter Sveits, Nederland og Tyskland.

 

Antroposofisk Selskap i Norge holder til i Oscarsgt. 10 i Oslo. (Tegning: Knut Weihe)
26.01.2015

Lars-Åke Karlsson

I programmet Ett annat HIMLALIV på YLE, finsk TV forteller Karlsson om antroposofien, historiens vendepunkt og om utdannelsen til prest i kristensamfunnet – nå pensjonist. Programmet er på svensk med finske undertekster.

23.12.2014

Å formidle HÅP

Pedagogikkens oppgave er ikke først og fremst å informere om verden, men å formidle verden på en slik måte at det oppvoksende barnet fatter kjærlighet til den og forbinder seg med den, skriver Frode Barkved i en kronikk Klassekampen. (PDF-fil)

09.03.2014

«Morgen ved midnatt»

- Kaj Skagen har lagt ut en detaljert innholdsfortegnelse til sin kommende Rudolf Steiner-biografi

07.11.2013

«Lærerens tause empiri»

Dag-Otto Thunold tar opp tråden fra Frode Barkveds utspill i KK

25.10.2013

Pedagogisk eros

Frode Barkved oppfordrer vår nye kunnskapsminister til å slå et slag for undervisningskunsten

07.07.2013

«Et uønsket barn»

Henning Næss skriver i Aftenposten om reinkarnasjon

02.04.2013

«Rudolf Steiners utfordring»

Se Jonathan Stedalls intervju med Peter Selg m.fl. om Rudolf Steiner og antroposofien