«Antroposofi i Norge»

Selskapets medlemsblad forsøker å speile det praktiske arbeidet med antroposofien i Norge og internasjonalt, samt være et organ for fordypning og drøfting av antroposofiens ideer.

Bladet utkommer fire ganger i året (mars, juni, september, desember). Enkeltnumre eller abonnement på «Antroposofi i Norge» kan bestilles gjennom Antroposofisk selskaps sekretariat. Abonnementspris: kr 250.

Redaksjonens adresse: h-haakst(at)online.no

 

Aktuelle artikler fra Antroposofi i Norge nr 1-2014:

> Britt Anderson: En reise til Iona

> Frode Barkved: Antroposofi i venteværelset

> Sissel Jenseth: Gertrud Hertzberg (om biografiarbeid)

 

Neste utgivelse av «Antroposofi i Norge» blir et dobbeltnummer (2/3-2014) og utkommer iannen halvdel av september

 

> Artikkelregister

Søk
26.01.2015

Lars-Åke Karlsson

I programmet Ett annat HIMLALIV på YLE, finsk TV forteller Karlsson om antroposofien, historiens vendepunkt og om utdannelsen til prest i kristensamfunnet – nå pensjonist. Programmet er på svensk med finske undertekster.

22.12.2014

Å formidle HÅP

Pedagogikkens oppgave er ikke først og fremst å informere om verden, men å formidle verden på en slik måte at det oppvoksende barnet fatter kjærlighet til den og forbinder seg med den, skriver Frode Barkved i en kronikk Klassekampen. (PDF-fil)

09.03.2014

«Morgen ved midnatt»

- Kaj Skagen har lagt ut en detaljert innholdsfortegnelse til sin kommende Rudolf Steiner-biografi

07.11.2013

«Lærerens tause empiri»

Dag-Otto Thunold tar opp tråden fra Frode Barkveds utspill i KK

24.10.2013

Pedagogisk eros

Frode Barkved oppfordrer vår nye kunnskapsminister til å slå et slag for undervisningskunsten

07.07.2013

«Et uønsket barn»

Henning Næss skriver i Aftenposten om reinkarnasjon

01.04.2013

«Rudolf Steiners utfordring»

Se Jonathan Stedalls intervju med Peter Selg m.fl. om Rudolf Steiner og antroposofien