Antroposofiske arbeidsgrupper

 

> Bergensgruppens hjemmeside

> Oslogruppens hjemmeside

> Trondheimsgruppens hjemmeside

> Nesoddgruppens hjemmeside

 

Oversikt over lokale grupper tilknyttet Antroposofisk Selskap i Norge:

 • BERGENSGRUPPEN   Fosswinckelsgt. 18, 5007 Bergen. Kontakt: Rune Birkeland, Bjørndalen 24, 5009 Bergen. runbirke(at)hotmail.com
 • FOSENGRUPPEN   Kontakt: Dag Balavoine, Vallersund gård, 7167 Vallersund. Tlf 72527740. dag.balavoine(at)vallersund-gaard
 • GJØVIK-TOTEN-GRUPPEN   Kontakt: Erik Evenrud, Skonhovdvegen 149, 2822 Bybrua. Tlf 91861056.
 • HAUGESUNDSGRUPPEN   Kontakt: Siggen Falkeid, Strandgt. 54, 5528 Haugesund. Tlf  52726713.
 • HEDEMARKSGRUPPEN   Kontakt: Gillian Lorentsson, Brugata 27, 2321 Hamar. Tlf 41525465. eumi52(at)gmail.com
 • HURUMGRUPPEN   Kontakt: Aksel Hugo, Skolegt. 9, 3484 Holmsbu. Tlf 32793672
 • KRISTIANSANDSGRUPPEN   Kontakt: Robert O. le Maire Amundsen, Arenfeldts v. 24, 4630 Kristandsand S. robert.amundsen(at)hia.no
 • LILLEHAMMERGRUPPEN   Kontakt: Else Helbo, Vårsetervn. 47, 2611 Lillehammer. Tlf 61253788 / Rigmor H. Jensen, Th. Lundes v. 1C, 2615 Lillehammer. Tlf 95795209. rigmor61(at)online.no
 • MOSSEGRUPPEN   Kontakt: Odd Lindbråten, Nordhenget 4, 1524 Moss. Tlf 41573307. odd.lindbraten@steinerskolen.no
 • NESODDGRUPPEN  nesodden.antroposofi.no  Kontakt: Werner Hasli: 66 91 33 28 / Winfried Walther: 934 41 833 / Mathias Bolt Lesniak: 473 28 734. nesodden(at)antroposofi.no
 • OSLOGRUPPEN  www.oslogruppen.no  Josefinesgt. 12, 0351 Oslo. Kontakt: Arne Møller. Tlf 22604073. arne(at)antropos.no
 • ANTROPOSOFISK GRUPPE RINGERIKE/HADELAND   Kontakt: Karen Nesheim, Solborg, 3520 Jevnaker. Tlf 32132642. karen.nesheim@camphill.no
 • SLETNERGRUPPEN   Kontakt: Per Arne Tutturen, Parkvn. 24, 1880 Eidsberg. Tlf 69891691
 • STAVANGERGRUPPEN   Kontakt: Iris Lorentzen, Sleireveien 18, 4317 Sandnes. irijelo@hotmail.com
 • TROMSØGRUPPEN   Kontakt: Bodil Marie Winther, Kohtvn. 30, 9006 Tromsø. Tlf 7765 6023. bodilwinther@gmail.com
 • TRONDHEIMSGRUPPEN http://trondheimsgruppen.org/ Prinsensgt. 53, 7011 Trondheim. Kontakt: Frode Solskjær, Sjøvegen 28, 7053 Ranheim. Tlf 928 53 996. styret(at)trondheimsgruppen.org
 • TØNSBERGGRUPPEN   Kontakt: Unni-Brit Norum, Øvre Smidsrødv. 71, 3120 Tønsberg. Tlf 33399626. unnibrit(at)gmail.com
 • VIDARGRUPPEN   Oscarsgt. 10, 0351 Oslo. Kontakt: Nils Johan Olsen. Tlf 22460374. nils.johan(at)antropos.no
 • ÅLESUNDGRUPPEN   Kontakt: Merete Dahl, Postboks 6579 Hatlane, 6024 Ålesund. Tlf 70155766
 • NOVALISGRUPPA - DIALOG OG ERKJENNELSE MELLOM MENNESKER OG NATUR   Kontakt: Marianne Sevåg og Raphael Kleimann, Eikestubben 4, 1407 Vinterbro. ramann(at)online.no / marisev(at)online.no
26.01.2015

Lars-Åke Karlsson

I programmet Ett annat HIMLALIV på YLE, finsk TV forteller Karlsson om antroposofien, historiens vendepunkt og om utdannelsen til prest i kristensamfunnet – nå pensjonist. Programmet er på svensk med finske undertekster.

23.12.2014

Å formidle HÅP

Pedagogikkens oppgave er ikke først og fremst å informere om verden, men å formidle verden på en slik måte at det oppvoksende barnet fatter kjærlighet til den og forbinder seg med den, skriver Frode Barkved i en kronikk Klassekampen. (PDF-fil)

09.03.2014

«Morgen ved midnatt»

- Kaj Skagen har lagt ut en detaljert innholdsfortegnelse til sin kommende Rudolf Steiner-biografi

07.11.2013

«Lærerens tause empiri»

Dag-Otto Thunold tar opp tråden fra Frode Barkveds utspill i KK

25.10.2013

Pedagogisk eros

Frode Barkved oppfordrer vår nye kunnskapsminister til å slå et slag for undervisningskunsten

07.07.2013

«Et uønsket barn»

Henning Næss skriver i Aftenposten om reinkarnasjon

02.04.2013

«Rudolf Steiners utfordring»

Se Jonathan Stedalls intervju med Peter Selg m.fl. om Rudolf Steiner og antroposofien