Goetheanum

Goetheanumbygget idag - med Vosseskifer på taket

Goetheanum i Dornach (ved Basel, Sveits) er Det almene antroposofiske selskaps arbeidssentrum. Det er samtidig åstedet for en stort antall konferanser, stevner, kurser, workshops og foredrag årlig. I tillegg kommer mer enn 200 skuespill- og eurytmioppførelser, konserter og andre kulturarrangementer ved Goetheanum-scenen. Alt dette gjør Goetheanum til et mangfoldig møtested for kunst og antroposofisk orientert kulturvirksomhet. 150 000 besøkende fra hele verden tar hvert år del i disse tilbudene.

Som sete for Den frie høyskole for åndsvitenskap huser Goetheanum også forskjellige forskningsinstitutter og utdannelsestilbud innenfor antroposofiske arbeidsfelter.

Mer enn 300 mennesker er tilknyttet arbeidet ved Goetheanum.

Det første Goetheanumbygget var et skulpturelt utformet trebygg med to kupler. Det ble påbegynt i 1913, men brant ned til grunnen etter ildspåsettelse nyttårsnatten 1922/23, like før bygget var ferdigstilt.

I 1924 utarbeidet Rudolf Steiner en modell for det annet, nåværende Goetheanum. Det ble reist i årene 1925-1928 og var en pionerbedrift med hensyn til plastisk anvendelse av betong som byggemateriale.

Goetheanum er omgitt av en rekke andre bygninger som vitner om Rudolf Steiners virksomhet som arkitekt i tidsrommet 1913-1925.

 

> Goetheanums hjemmeside

26.01.2015

Lars-Åke Karlsson

I programmet Ett annat HIMLALIV på YLE, finsk TV forteller Karlsson om antroposofien, historiens vendepunkt og om utdannelsen til prest i kristensamfunnet – nå pensjonist. Programmet er på svensk med finske undertekster.

23.12.2014

Å formidle HÅP

Pedagogikkens oppgave er ikke først og fremst å informere om verden, men å formidle verden på en slik måte at det oppvoksende barnet fatter kjærlighet til den og forbinder seg med den, skriver Frode Barkved i en kronikk Klassekampen. (PDF-fil)

09.03.2014

«Morgen ved midnatt»

- Kaj Skagen har lagt ut en detaljert innholdsfortegnelse til sin kommende Rudolf Steiner-biografi

07.11.2013

«Lærerens tause empiri»

Dag-Otto Thunold tar opp tråden fra Frode Barkveds utspill i KK

25.10.2013

Pedagogisk eros

Frode Barkved oppfordrer vår nye kunnskapsminister til å slå et slag for undervisningskunsten

07.07.2013

«Et uønsket barn»

Henning Næss skriver i Aftenposten om reinkarnasjon

02.04.2013

«Rudolf Steiners utfordring»

Se Jonathan Stedalls intervju med Peter Selg m.fl. om Rudolf Steiner og antroposofien