Antroposofisk Selskap i verden

Større antroposofiske arbeids-sentra finnes i mange land - her Kulturhuset i Järna, Sverige (over) og arbeidssenteret i Kassel, Tyskland

Mange spørsmål som var levende i en antroposofisk kontekst for 100 år siden, utgjør idag grunnleggende samfunnsmessige problemstillinger innenfor vår moderne sivilisasjon. På flere områder har det skjedd en delvis integrasjon av antroposofiske ansatser i det allmenne kulturliv.

I denne situasjonen er det fortsatt Antroposofisk Selskaps oppgave å styrke sammenhengen mellom antroposofien og et vidtfavnende praktisk-antroposofisk arbeid på mange felter. Men ikke minst er oppgaven å være et våkent og inkluderende organ for en antroposofi som ytrer seg på nye og tidligere ukjente måter i det 21. århundre.

Det almene antroposofiske selskap har idag i underkant av 50.000 medlemmer, med aktive grupper i 78 land. I over 50 land er det landsselskaper. Det finnes mer enn 10.000 institusjoner og innretninger over hele verden på antroposofisk grunnlag.

 

> Oversikt og opplysninger om de antroposofiske landsselskapene over hele verden

26.01.2015

Lars-Åke Karlsson

I programmet Ett annat HIMLALIV på YLE, finsk TV forteller Karlsson om antroposofien, historiens vendepunkt og om utdannelsen til prest i kristensamfunnet – nå pensjonist. Programmet er på svensk med finske undertekster.

23.12.2014

Å formidle HÅP

Pedagogikkens oppgave er ikke først og fremst å informere om verden, men å formidle verden på en slik måte at det oppvoksende barnet fatter kjærlighet til den og forbinder seg med den, skriver Frode Barkved i en kronikk Klassekampen. (PDF-fil)

09.03.2014

«Morgen ved midnatt»

- Kaj Skagen har lagt ut en detaljert innholdsfortegnelse til sin kommende Rudolf Steiner-biografi

07.11.2013

«Lærerens tause empiri»

Dag-Otto Thunold tar opp tråden fra Frode Barkveds utspill i KK

25.10.2013

Pedagogisk eros

Frode Barkved oppfordrer vår nye kunnskapsminister til å slå et slag for undervisningskunsten

07.07.2013

«Et uønsket barn»

Henning Næss skriver i Aftenposten om reinkarnasjon

02.04.2013

«Rudolf Steiners utfordring»

Se Jonathan Stedalls intervju med Peter Selg m.fl. om Rudolf Steiner og antroposofien