Høyskolen for åndsvitenskap

Høyskolens vignett, utformet av Rudolf Steiner

Ved grunnleggelsen av Antroposofisk Selskap julen 1923 etablerte Rudolf Steiner en høyskole for åndsvitenskap («Freie Hochschule für Geisteswissenschaft»). Høyskolens oppgaver er av forskningsmessig og fordypende art og gir anvisninger for en moderne spirituell erfaringsvei. Grunnlaget for arbeidet er de undervisningstimene Rudolf Steiner holdt for Høyskolens medlemmer i 1924 («klassetimer»).

Etter planen skulle skolen organiseres i en Allmenn antroposofisk seksjon med tre «klasser», samt et antall fagseksjoner. Ved Steiners død i mars 1925 var kun Første klasse blitt realisert, i tillegg noen fagseksjoner.

Medlemskap i Høyskolen har som forutsetning at man er fortrolig med antroposofiens grunnlag og at man vil engasjere seg for Antroposofisk Selskaps oppgaver i samarbeid med andre, og representere antroposofien på en bevisst måte i sitt liv. Det er derfor vanlig at man har vært medlem av Antroposofisk Selskap et par år før medlemskap i Høyskolen blir aktuelt.

Fra sitt allmenne utgangspunkt forgrener arbeidet i Høyskolen seg til en rekke fagseksjoner eller praktiske arbeidsfelter. Gjennom seksjonene knyttes den enkeltes esoteriske fordypning til erfaringsutveklsing og samarbeidsmuligheter om konkrete yrkessituasjoner.

Høyskolen har sitt arbeidssentrum ved Goetheanum i Dornach (Sveits), men virksomheten foregår i mange land over hele verden.

 

> Nærmere orientering om høyskolearbeidet

> Den frie høyskole for åndsvitenskap ved Goetheanum (engelskspråklig versjon)

26.01.2015

Lars-Åke Karlsson

I programmet Ett annat HIMLALIV på YLE, finsk TV forteller Karlsson om antroposofien, historiens vendepunkt og om utdannelsen til prest i kristensamfunnet – nå pensjonist. Programmet er på svensk med finske undertekster.

23.12.2014

Å formidle HÅP

Pedagogikkens oppgave er ikke først og fremst å informere om verden, men å formidle verden på en slik måte at det oppvoksende barnet fatter kjærlighet til den og forbinder seg med den, skriver Frode Barkved i en kronikk Klassekampen. (PDF-fil)

09.03.2014

«Morgen ved midnatt»

- Kaj Skagen har lagt ut en detaljert innholdsfortegnelse til sin kommende Rudolf Steiner-biografi

07.11.2013

«Lærerens tause empiri»

Dag-Otto Thunold tar opp tråden fra Frode Barkveds utspill i KK

25.10.2013

Pedagogisk eros

Frode Barkved oppfordrer vår nye kunnskapsminister til å slå et slag for undervisningskunsten

07.07.2013

«Et uønsket barn»

Henning Næss skriver i Aftenposten om reinkarnasjon

02.04.2013

«Rudolf Steiners utfordring»

Se Jonathan Stedalls intervju med Peter Selg m.fl. om Rudolf Steiner og antroposofien