AVLYST! Åndelige hierarkier

Deres bevegelser og virkninger. Selvets illusjon. Foredrag ved Christiane Gerges. Med oversettelse.

 

Christiane Gerges (1962) er egyptolog og ekspert på koptisk. Hun bor i Hamburg og livnærer seg av kurs og foredrag og samarbeider med Rolf Schpeckner om en kultisk utvidelse av antroposofien. Hun er involvert i teater og forsker i akasjakrøniken. Det er første gang Nesoddgruppen inviterer en uttalt klarsynt. Les mer på christiane-gerges.de.

 
Entré kr 70,- eller etter evne, dersom ikke annet er nevnt.

Steinerskolen på Nesodden ligger på Skoklefall: Ta Buss 560 eller 565 til Skoklefall kirke.