Årstidssammenkomst i anledning påske

Pasjonsveien speilet i Dag Hammarskjölds diktning.

Reinhart Gatzsche og Gillian Lorentsson