Adventsaften på Nesodden

Musikk og fortellinger. Varm drikke og enkel servering.

Entré kr 70,- eller etter evne.

Steinerskolen ligger på Skoklefall: Buss 560 eller 565 til Skoklefall kirke.

Arr.: Nesoddgruppen