André Bjerke og antroposofien

Statsstipendiat og forfatter Peter Normann Waage arbeider for tiden på en biografi om André Bjerke. Vi får en snik-titt og belysning av Bjerkes forhold til Antroposofien.

Peter Normann Waage

Peter Normann Waage

Advokat og styremedlem i Antroposofisk selskap Cato Schiøtz og Ole Christian Kjerschow som har skrevet André Bjerke mellom de to kulturer reflekterer og innleder til samtale i etterkant av foredraget.

Sal: Amalie Skram