Den esoteriske kristensdommen i lys av Johannesevangeliet og Johannes Åpenbaring

Foredrag ved Trygve Olaf Lindvig

Offentlig påskearrangement på Villa Møllebakken kl 19.00.

Servering.