Det dreier seg om sjelen

Foredrag ved Jorun Carlsen

Gjengivelse av et intervju med Jean-Michel Florin, coleder av Landbruksseksjonen ved Goetheanum:

Om biologisk-dynamisk vindyrking.