Dialektikken i og gjennom de 12 verdensanskuelsene

Foredrag ved Torger Jacobsen

Tirsdag 30. januar. Dialektikken i og gjennom de 12 verdensanskuelsene. Foredrag ved Torger Jacobsen