Medlemsdag

Antroposofisk Selskap inviterer medlemmene til et dialogmøte. Vi vil fortelle fra Goetheanumledelsen og om våre egne intiativ, samt samtaler om antroposofi og høre hva den enkelte/gruppene har på hjertet.

Det er viktig for Arbeidsledelsen å ha en dialog med medlemmene og gruppene, finne møtesteder for å samtale med hverandre om selskapets, gruppenes og den enkeltes anliggender.

Som en start på dette inviterer vi til denne medlemsdagen.

Vi ønsker å presentere de nye veivalgene Goetheanumledelsen har gjort, og impulser vi arbeider med i Arbeidsledelsen.

 

Hvilke andre skritt trenger vi nå?

Hvordan finner vi nye former for spirituelt arbeid?

 

Møtet vil veksle mellom innlegg og samtaler i forskjellige former.

Har du noen synspunkter på forhånd, kontakt gjerne: asn@antroposofi.no

 

Kl 12.00. Velkommen.

Innlegg og samtale om Goetheanumledelsens veivalg og noen initiativ fra Arbeidsledelsen

13.45 Pause

14.30 Innlegg og samtale: Hvilke andre skritt trenger vi nå?

Hvordan finner vi nye former for spirituelt arbeid?

15.45 Kort Pause

16.00-17.00 Oppsummering.

 

Så håper vi at mange medlemmer finner veien til Josefinesgate denne lørdagen!

Hjertelig velkommen

 

Hilsen Ingrid Reistad, Tinken Laurantzon, Phillip Nortvedt, Cato Schiøtz og Elizabeth Wirsching