Mennesket som dyrets grunnform

Foredrag ved Axel Bojer. Stammer pattedyrene fra mennesket? En betraktning om menneskets og pattedyrets utvikling.

Axel Bojer (1971) arbeider som Steinerskolelærer og var en av redaktørene i tidsskriftet Kogito. Han har også fordypet seg i mindfulness.

 

Steinerskolen ligger på Skoklefall: Buss 560 eller 565 til Skoklefall kirke.