Stjernetyderkunsten i Babylon og Assur på Kristi tid

Hvordan forsket man i stjerneverdenen, både gjennom iakttakelse og meditasjon? Hvilke instrumenter og meditative metoder ble brukt? Foredrag på tysk ved Winfried Walther, ut fra egen forskning i Akasha-krøniken.

Winfried Walther

Winfried Walther

Arrangør: Matematisk-astronomisk seksjon ved Goetheanum.