Hurumseminaret – spirituell naturforståelse

Dr. philos Hans Kolstad har i samarbeid med Dialogos og Kulturhuset Hovtun på Klokkarstua tatt initiativ til et årlig seminar på Hurum som ønsker å belyse menneskets forhold til naturen – i et åndelig perspektiv.

Seminaret skal være et forum for drøftelse og refleksjon hvor ulike erkjennelsesmetoder i og -resultater av en spirituell tilnærming, blir diskutert. En slik oversanselig tilnærming til naturen berører både naturvitenskapene, vår daglige og praktiske omgang med naturen, og naturen som inspirasjon til kunst og kreativ utfoldelse. Gjennom en historisk forståelsen av menneskets syn på naturen, karma, arvesynd og nåde – forstått i et kosmisk utviklingsperspektiv – kan naturen gis sin rettmessige plass. Å stimulere til en slik helhetlig forståelse, gjøres naturen både til bærer av menneskelivet og til menneskets følgesvenn i jordelivet.

Last ned program med mer informasjon

Foredrag

  • Hans Kolstad: Naturen og tidens dobbeltstrøm. Naturens prosesser åndelig belyst.
  • Otto Krog: Jegets utvikling og forholdet til verden. Evolusjon eller avvikling?
  • Trond Skaftnesmo: Evolusjonens kilder – fra artenes opprinnelse til artenes forbindelse.

Kunstneriske bidrag

  • Ritva-Liisa Blomberg
  • Bergljot Sanden
  • Morten Stene

Pris

Deltakelse inkl pauser: 450 kr for seminaret. Unge under 28 år: 100 kr. Varm lunsj: 150 kr. Må bestilles ved påmelding og betales på stedet.

Påmelding

Påmelding innen 1. oktober til Sissel Jenseth, m 975 63 875, post@dialogos.no. Påmeldingen er bindende. HUSK å gi beskjed om du skal ha varm lunsj (kr 150). Gi også beskjed om du vil delta på festen kl 19.00 (kr 100) og ha frokost neste morgen. Beløpet betales på konto: 1254.62.61369 eller kontant i døren.