«Hva er mennesket, hvem gjør du til menneske for deg?».

Menneskebilder, fiendebilder, selvutvikling og spirituell utvikling. Fra bevissthetssjel til ånds-selv. Foredrag ved Trond Rasmussen

Foredrag ved Trond Rasmussen