Hva ville Steiner med Steinerskolen?

Foredrag ved Erik Marstrander. Hva Steinerskolen ikke er, hva den kan bli, og hva som ligger i Rudolf Steiners ambisjon.

 

Arrangør: Foreldrenes arbeidsutvalg, Steinerskolen, Nesodden.

Gratis adgang.

Steinerskolen på Nesodden ligger på Skoklefall: Buss 560 eller 565 til Skoklefall kirke.