Hvem skal høres og hva skal sies?

Ytringsfrihet for alle. Mennesker som tilhører minoriteter eller har utviklingshemming opplever ofte å bli skrevet om. Men de kommer sjelden selv til orde i offentligheten.

 

Hvordan kan retten til ytringsfrihet utvikles til å omfatte alle? Assistert synliggjøring? Egne media? Sosiale og offentlige media? Samtale.

Gratis adgang.

Arrangører: Sosialterapeutisk Forbund og Camphill Landsbystiftelse i Norge