Hvilke endringer er nødvendige for å oppnå et mer menneskeverdig og økologisk bærekraftig samfunn?

Foredrag ved Arne Øgaard

Åpent for alle