HVOR ER SAMMENHENGEN MELLOM DEN TIDEN VI LEVER I, OG INNHOLDET I DEN FRIE HØYSKOLE FOR ÅNDSVITENSKAP?

Er det en selvstendiggjøring av tanke, følelse og vilje i vår tid, i tilfelle hvor?

Hva er egentlig et spirituelt liv og kan vi oppdage det i dagliglivet?

Lørdagsseminar i Oscarsgate. 16.mars fra 11.00 til 14.00

Kommende arrangementer

WELT Goetheanum Association - FORUM

Stevne i den nydannede Goetheanum Assosiasjonen for virksomheter.

Les mer

Kreftenes virksomhet i naturen - fremtidsoppgaver midnattssol – krefter i landskapet – arbeid med jorden

Vi lever i en tid med store utfordringer når det gjelder menneskets og jordens fremtid. Nye veier må bli utviklet, som setter mennesket i stand til å treffe ansvarsfulle, bevisste beslutninger og sette dem ut i virkeligheten.

Les mer

Bauhaus – Arkitektur for kropp og sjel

Den innflytelsesrike Bauhaus-skolen dannet grunnlaget for modernismen og feirer 100 år i 2019. Hva er Bauhaus og hvordan påvirker impulsen byggekunst, kunst og kunsthåndtverk i dag?

Les mer