HVOR ER SAMMENHENGEN MELLOM DEN TIDEN VI LEVER I, OG INNHOLDET I DEN FRIE HØYSKOLE FOR ÅNDSVITENSKAP?

Er det en selvstendiggjøring av tanke, følelse og vilje i vår tid, i tilfelle hvor?

Hva er egentlig et spirituelt liv og kan vi oppdage det i dagliglivet?

Lørdagsseminar i Oscarsgate. 16.mars fra 11.00 til 14.00