Hvordan opplever du virkeligheten? Fremleggelse av en forskning av og om ungdom (på engelsk)

Hva er det som lever i deg, og hvordan vil verden se ut i 2030

hvis det som lever i deg blir en realitet?

Hva vil du gjøre for å få dette til å skje?

 

 

Vi har invitert to medarbeidere ved Ungdomsseksjonen/Goetheanum til å presentere en undersøkelse de har utført. Dette blir nok viktig informasjon og kunnskap for oss alle!

Slik lyder en beskrivelse av undersøkelsen.

«Siden 2017 har ungdomsseksjonen ved Goetheanum i Dornach, Sveits, gjennomført et sosialt forskningsprosjekt med fokus på ovennevnte spørsmål. Gjennom 40 dybdeintervjuer med 18-35-åringer fra alle samfunnslag og 23 forskjellige land avslører teamet de levende spørsmålene, utfordringene og ambisjonene som er tilstede i de yngre generasjonene i dag, og på hva som motiverer dem til å bli aktive deltakere i verden. Et prosjekt som ser på meningen og betydningen av en virkelig menneskelig tilnærming til sosial forskning på et tidspunkt da teknologien ser ut til å diktere fremtidige realiteter for alle. Ut fra erfaringen fra vårt forskningsprosjekt vil vi undersøke hvordan vitenskapelig aktivitet kan forvandle seg til sosial handling»

Hilsen medarbeiderne ved Ungdomsseksjonen: Ioana Viscrianu og Andrea De La Cruz.

 

Link rapporten: www.youthsection.org/research