Kristus' betydning for erkjennelsen.

Seminar om esoterisk kristendom og kristologi med Hans Kolstad, Jørgen Braren Lauritzen, Cato Schiøtz og Daniel Rudklint.

Tidspunkter:
Fredag 29. september kl. 19
Lørdag 30. september kl. 11–17

Steiners skrifter om Kristus utgjør en av de bærende grunnbjelkene i hans forfatterskap og derfor også både i antroposofien og for Kristensamfunnet. Med et bilde kan man si at de tilsammen danner grunnmuren som hele hans verk hviler på.

Ikke desto mindre er dette aspektet av Steiners tenkning fundamentalt underkommunisert i dagens Steiner-formidling. Samtidig står vi her overfor tanker som er sentrale for forståelsen av hele vår sivilisasjon, og som gjør Steiner til kanskje den mest betydningsfulle tenkeren i Europas 20. århundre.

Steiners kristologi slår opp et stort historisk panorama fra de enkle folkereligionene, mysterietradisjonene, den tidlige greske filosofien og frem til Kristus’ budskap og videre til dagens åndelige situasjon.

Et vesentlig perspektiv i dette panoramaet er spørsmålet om erkjennelsens betydning sett i et åndelig perspektiv.

Seminaret inviterer til å reflektere over Kristus’ betydning og aktualitet for erkjennelsen, både i forhold til mysterietradisjonene og gresk filosofi. Kanskje enda viktigere er imidlertid spørsmålet om hvilken betydning Kristus’ fornyelse av erkjennelsesspørsmålet har for oss idag. Utfordringen er: Hvorledes blir erkjennelsen å forstå hvis den ses i lys av Kristus’ evangelium? Svaret vil kunne virke provoserende på det moderne mennesket, men også gi stoff til besinnelse og ettertanke i et gjennommaterialistisk samfunn.

Kommende arrangementer

Becoming human – questions for co-creating the future

In our time we see ourselves faced by many/diverse/numerous challenges on the individual, social and global level. Yet, these appeal us to enlarge our creativity, form friendships and develop ourselves towards free and loving human beings. How can we arise at the potential that each of us bears within ourselves?

Les mer

Skogstur for ung og gammel

Velkommen til familietur fra Alværn til To gård på Nesodden. Der blir det kaffe, saft og boller.

Les mer

Store kvinner – glemte kvinner

Foredrag ved Winfried Walther. Maria Magdalena. Den hellige Brigitt fra Irland. Helbrederen Weleda. Brynhilde fra Externsteine.

 

Les mer