Omtale av hjertet utfra forskjellige vinklinger

Ved Unni-Brit Norum

Møtene er åpne for alle interesserte.

Entre til møtene er kr. 40,-