Pedagogikk for en ny økonomi

Vårt økonomiske system krever evig vekst, en vekst som truer klima, miljø og hele vårt livsgrunn-lag. Vi beveger oss mot en global krise. I 1919 var situasjonen i Tyskland kritisk, og som en mulig utvei lanserte Rudolf Steiner tregreningsideen og steinerpedagogikken.

Et aktuelt spørsmål er i hvilken grad Steiners ideer om skole og samfunn kan hjelpe oss i dagens situasjon.

Foredrag: Arne Øgaard, redaktør i Pengevirke og forfatter av boka En tredje vei – ikke til venstre, ikke til høyre, men frem mot en mer rettferdig og bærekraftig verden.

Samtale.

Entre kr 100, – for de med full inntekt, gratis for skoleelever, studenter og pensjonister.