Praktisk tilnærming til vesensleddene

Vesens- og selverkjennelse gjennom meditasjon

Med Markus Buchmann og Mirjam Humpfer

 

Samspillet mellom konstitusjonelle, fysiologiske og sjelelig-åndelige egenskaper danner det vesentlige grunnlaget som Rudolf Steiner bygger sine pedagogiske, medisinske og spirituelle ideer på. I antroposofiske sammenhenger snakkes det her om vesensledd. Seminaret vil gi et innblikk i opplevelse og utforskning av vesensleddene og derigjennom impulsere til en fordypning av selverkjennelsen.

Etter en grunnleggende innføring i meditativ iakttakelse av den egne konstitusjonen kommer vi til å arbeide med opplevelsen og differensieringen mellom det levende og det sjelelige, eller eter- og astrallegemet. Vi kommer til å bli kjent med øvelser for opplevelser av jeget og for styrkning av jeg-organisasjonen. Enkelte fenomener kommer vi til å oppsøke i naturen eller overfor hverandre. Hovedsakelig kommer vi til å gjøre praktiske øvelser for å oppnå konkrete erfaringer av vesensleddene og deres samspill i mennesket.

 

Påmelding innen 20.1.19 til m.humpfer@remove-this.posteo.remove-this.de

Seminaravgift: kr 1500,-    
Studentpris kr 1000,-
Seminaravgiften betales kontant eller settes inn på konto 12 54 62 50 766