Reinkarnasjon og kristendom - et antroposofisk perspektiv

Foredrag ved Cato Schiøtz

Åpent for alle