«Samtale om antroposofi – Dialog med medlemmer og andre». >

Elizabeth Wirsching fra styret i Antroposofisk Selskap ønsker på denne kvelden å komme i samtale med medlemmer og andre. Hun vil fortelle fra arbeidet i Norge og Goetheanum.

Hun ønsker å få innspill og tanker til hva som er viktig for å utvikle arbeidet videre.