AVLYST! Sjenerte dikt

Kjente og ukjente diktere leser fra egne dikt.

 

 

Entré kr 70,- eller etter evne, dersom ikke annet er nevnt.

Steinerskolen på Nesodden ligger på Skoklefall: Ta Buss 560 eller 565 til Skoklefall kirke.