STUDIEARBEID

R. Steiners Lukasevangelium, åttende foredrag: “Menneskehetens bevisshetsutvikling i den etteratlantiske tid”.

Møtene er åpne for alle interesserte.

Entre til møtene er kr. 40.-