Studiearbeid over "Grundtrekk av en erkjennelsesteori"

Aktiv studiegruppe.

Rune Birkeland holder en innledning og leder kvelden. Alle deltagere forventes å ha lest kapittlene om "Naturerkjennelse", "Åndsvitenskapen" og "Avslutning"

Samtalen kan virke fordypende på forståelsen for alle.

Vi gleder oss over dette inisiativet og vil sikkert sette opp flere kvelder til våren.