Symposium: Rudolf Steiners kunstimpuls og virkningshistorie

Imaginasjon - Inspirasjon – Intuisjon.

Program

Hvem var Rudolf Steiner?

Frode Barkved (1961), skribent og høyskolelektor ved Steinerhøyskolen i Oslo. 

Steiners estetikk 

Berit Frøseth (1950), billedkunstner og skribent. Leder for den antroposofiske Billedseksjonen i Sverige. 

Steiner-utstillingenes mottagelse

Johannes Nilo (1973), leder av Archiv am Goetheanum/ Dokumentation, ansvarlig for kunstsamlingen, biblioteket og arkivet. Svensk. Bosatt i Arlesheim / Sveits. Han er foredragsholder, forsker og forfatter. Som foredragsholder er hans fokus på historien og antroposofiens innflytelse i kulturlivet. Han driver også sitt eget lille galleri. 

Tavletegning og det performative

Maruis Wahl Gran (1970), billedkunstner og høyskolelektor, lærer ved Billedkunst-linjen ved Steinerhøyskolen i Oslo. Tidl. styremedlem i stiftelsen Hilma af Klints verk,en av initiativtagerne for etablering av et museum (tegnet av Snøhetta) for bla. Hilma af Klint i Järna, Sverige. Med i prosjektgruppen for utstillingen See Colour! (James Turrell, Hilma af Klint, Rudolf Steiners tavletegninger og experiment Colour).

Bakgrunn

Steiners kunstimpuls i dag 

Det har i de senere årene vært vist en rekke utstillinger som har tatt  utgangspunkt i Steiners egne verker, hans tavletegninger (bl.a. under Veneziabiennalen 2013) og verk han skapte i samarbeid med andre kunstnere, samt kunstverk direkte inspirert av hans tanker. The Alchemy of the Everyday fra Vitra Design Museum i Basel ( som ble vist  7 forskjellige byer og land)  og Steiner and Contemporary art/ Thinking without limits  er slike eksempel. Et utvalg av Steiners tavletegninger har også vært vist i de andre nordiske landene. I Sverige sammen med bl.a Josef Beuys og Per Kirkeby, i utstillingen Den svarta tavlan om konst och lärandet på Artipelage utenfor Stockholm. I Danmark ble verkene vist i utstillingen Mod lyset  i 2004. Dette er kun noen av utstillingene knyttet til hans verk og impulser.  Hilma af Klint må også nevnes i denne forbindelse, da hun jo sto  Steiner og den Antroposofiske bevegelse nær. 

Tavletegningene

Kuratorer ved noen av de mest kjente museene i verden oppdaget Steiners tavletegninger.

Gjennombruddet kom i 1992, da to Beuys-elever fikk ideen til å stille dem ut, og som et kanskje foreløpig høydepunk var deres eksponering på i Venezia-biennalen i 2013, der ble 54 stk vist i ett av de mest sentrale utstillingslokalene, og således nådde de veldig mange i kunstverden. En kurator uttalte:  ”Steiner tilhører ikke bare antroposofene”. I tillegg er de efemeriske, på tross av at de fortsatt er bevart så godt, forsvinner de gradvis og tåler dårlig å utsettes for lys. Tavletegningene oppsto i en kontekst, som illustrasjoner i foredrag,  de var pedagogiske, ønsket var å få menneskene til å tenke imaginativt.  Steiner benyttet seg av kunst, og var ikke først og fremst kunstner, men snarere utvidet han kunstbegrepet til å gjelde for sosial kunst, legekunst, oppdragelseskunst osv. han kritiserte t.o.m.  det klassiske kunstbegrepet .

Kunstmarkedet har også begynt å interessere seg for møbler og annen design skapt på impuls fra Steiner og i kretsen rundt ham og Goetheanum på 20 og 30- tallet. På designmesser blir det omsatt  for vanvittige priser til samlere og museer.. Goetheanum som bygning besøkes jevnlig av arkitekturinteresserte og studenter, og har blitt benyttet i ”photoshoots” for en kjent designer som Céline. Den verdenskjente kunstneren Mathew Barney har benyttet området rundt Goetheanum som location for en av sine video-performancer. 

Goetheanum

Bygningen huser blant annet to teaterscener, med plass til henholdsvis 1000 og 500 tilskuere, foredragslokaler, galleri, bibliotek, bokhandel samt kontorer. I tillegg omfatter Goetheanum-komplekset flere tilliggende bygninger. Det arrangeres jevnlig konferanser om temaer av allmenn interesse, samt mer spesialiserte konferanser beregnet på lærere, leger, terapeuter, kunstnere og andre profesjoner. Til konferansene kommer det folk fra hele verden. Totalt arrangeres det rundt 4500 små og store hendelser hvert år. http://www.goetheanum.org/Besichtigungszeiten.4281.0.html?&L=1%29

Noen linker til utstillinger : 

http://www.studiointernational.com/index.php/rudolf-steiner-and-contemporary-art-and-thinking-without-limits-inspired-by-rudolf-steiner

Rudolf Steiner - The Alchemy of the Everyday" a Vitra Design Museum traveling exhibition: 

https://www.youtube.com/watch?v=wM5hGJMQ8oA

http://www.anthroposophy.org/uploads/media/bh2-RudolfSteiner_and_Contemp_Art.pdf

http://artipelag.se/utstallning/den-svarta-tavlan-om-konst-och-larande/

 

 

Kommende arrangementer

Becoming human – questions for co-creating the future

In our time we see ourselves faced by many/diverse/numerous challenges on the individual, social and global level. Yet, these appeal us to enlarge our creativity, form friendships and develop ourselves towards free and loving human beings. How can we arise at the potential that each of us bears within ourselves?

Les mer

Skogstur for ung og gammel

Velkommen til familietur fra Alværn til To gård på Nesodden. Der blir det kaffe, saft og boller.

Les mer

Store kvinner – glemte kvinner

Foredrag ved Winfried Walther. Maria Magdalena. Den hellige Brigitt fra Irland. Helbrederen Weleda. Brynhilde fra Externsteine.

 

Les mer